Vaaliteemoja kuntavaaleissa 2017

Tästä linkistä vastauksiani Vaalikone.fi -palvelussa

Elinvoimainen kotikaupunki

Elinvoimaisessa kaupungissa on laajaa tarjontaa niin tapahtumissa kuin palveluissakin. Yrityksille on tarjottava toiminnan edellytyksiä; uusia yrityksiä ja työpaikkoja tarvitaan kaupunkiin. Kaupungin keskustan liikennesuunnitelma on työn alla ja uskon että siitä saadaan keskustan rakennetta ja elinvoimaa tukeva ratkaisu. Paikallisliikenteen ja kaukoliikenteen linja- autoasemien sijoittaminen rautatieaseman lähelle helpottaa myös ihmisten liikkumista.

 

Taloudellisesti

Kaupungin talouden tasapaino tulee kaikissa tilanteissa hakea järkevällä taloudenpidolla. Realistinen ja järkevä suhtautuminen kunnan rahoihin varmistaa sen, että sinun lompakkosi ei ole kunnan lompakko. Verojen nostamista ei tule missään tilanteessa nähdä helppona ratkaisuna talouden tasapainottamiseksi. On muistettava, että velkapommien rakentaminen tulevien sukupolvien purettavaksi on varmin tie tuhoon.

 

Harrastusmahdollisuuksia

Hyvinkään alueella on runsaasti harrastusmahdollisuuksia, mutta lisääkin mahtuu. Kaavoituksella ja järkevällä maankäytöllä harrastusmahdollisuuksia voidaan tarvittaessa luoda lisää mikäli palveluntuottajia ja -tarjoajia on. Tärkeää on tukemalla säilyttää myös olemassa olevien harrastuspaikkojen edellytykset. Esimerkiksi tuleva Nummenmäen asuntoalue on tulossa Hyvinkään koillisosaan lähelle lentokenttää ja moottoriurheiluratoja. Kaupungin on varmistettava että tulevat asukkaat ovat tietoisia mahdollisista äänistä ja muista oheisvaikutteista, jotta valituksilta vältytään ja nämä paikat voivat tarjota harrastusmahdollisuuksia jatkossakin.

 

Valinnanmahdollisuuksia

Kuntalaiset tulee nähdä yksilöinä - ei tilastoista kerättävinä keskiarvoina. Ihmisten huomioiminen yksilöinä parantaa myös jokaisen vastuuta omasta itsestä. Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija, ja siksi valmiiksi paketoidut ratkaisut eivät aina vastaa tarkoitusta.

Copyright © 2007-2012